Algı Patlamadan Korunma Dökümanı
 30.04.2013 tarihinde 28633 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikesinden korunması hakkındaki yönetmeliğe göre işyerlerinde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzeme kullanan işletmeler bu dökumanı hazırlamakla ve gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.