Algı İş Güvenliği Uzmanı

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ ZORUNLULUĞU 1 TEMMUZ 2020 İTİBARİYLE BAŞLIYOR…

 

AZ TEHLİKELİ sınıfta faaliyet gösteren 50 altı çalışanı olan işletmeler ile KAMU kurumlarında, sürekli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilme zorunluluğu 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlıyor.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre 01 Temmuz 2020 itibariyle az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak zorunda. En az 1 çalışanı olan işyerlerini dahi kapsayacak bu uygulamada, İşverenler, çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilmektedir.

 

Kamu kurumlarının ve Az tehlikeli iş yerlerinin yapması gereken işlemler neler?

 

Kamu kurumları veya az tehlikeli işyerleri 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle kendi bünyesinde bulunan nitelikleri sağlayan personellerden ya da OSGB birimlerinden hizmet alarak işyeri için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmesi yapması gerekmektedir.