ALGI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir.

 

AMACIMIZ;

ALGI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla çalışıyoruz.

 

NASIL HİZMET VERİYOR?

ALGI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak başta İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli) olmak üzere mühendis, doktor ve diğer alanında uzman kadromuzla değerlerimiz ve prensiplerimize bağlı kalarak hizmet veriyoruz.

 

NEREDE HİZMET VERİYOR?

ALGI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak müşterilerimize yerinde hizmet veriyoruz.

 

KİMLERE HİZMET VERİYOR?

ALGI Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın hizmet veriyoruz.

 

DEĞERLERİMİZ VE PRENSİPLERİMİZ

 • Kaliteli hizmet üretmeyi amaçlıyoruz.
 • Süreç odaklı çalışmayı benimsiyoruz.
 • Tüm çalışmalarımızı akademik olarak yürütüyoruz.
 • Tüm paydaşlarımızı önemsiyoruz.
 • Çalışmalarımızda tarafsızlığı benimsiyoruz. Tarafların(çalışan, işveren ve devlet) hakkını gözetmeye itina gösteriyoruz.
 • Faaliyetlerimizde tarafların katılımını sağlıyoruz.
 • Gizlilik ilkelerine özen gösteriyoruz.
 • Takım çalışmasını önemsiyoruz.
 • Kuralcı yaklaşım yerine önleyici yaklaşımları esas alıyoruz.
 • Yasal sorumluluklarımızı ve müşterilerimizin beklentilerini biliyoruz.
 • Ahlaki ve etik tüm ilkelere bağlıyız.

 

NEDEN ALGI OSGB?

İş sağlığı ve güvenliği açısından tüm kayıtlar ALGI OSGB’de düzenli olarak arşivlenir, böylece işyerlerinde dosya kayıplarının önüne geçilmiş olur. Bu durum, özellikle müfettiş denetlemelerinde büyük avantajdır.

Yasal anlamda yükümlülüklerinizin büyük bir kısmı ALGI OSGB tarafından yerine getirilir.

İşyerinizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluştururken işinizin normal akışı aksamaz.

ALGI OSGB gerekli donanım ve personele sahip Bakanlıkça yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimidir. ALGI OSGB hizmet verdiği işyerleri için yetkili personeli (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli vb.) sizin için görevlendirir.

ALGI OSGB ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülerek, İSG Kurulu kararları daha düzenli, kolay uygulanabilir bir hale gelecektir.

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı yükümlülüğünüz olmaz, işletmenize uygun İSG profesyonellerini aramak için vakit kaybetmezsiniz.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ALGI OSGB tarafından belirlenir ve düzenli olarak firmaya raporlanır. İşletmede iş güvenliği açısından fark edilemeyen eksikler, profesyonel ekibimiz tarafından ortaya çıkarılır, eksik ve yanlış uygulamaların bir an evvel düzeltilmesi sağlanır.