Saygı
   Tüm çalışanlarımız kurumumuz için katkıda bulunur. Birbirimizle ve hizmet verdiğimiz işletmelerle olan ilişkilerimizde saygı, dürüstlük temeldir.


Açıklık
   Hizmet verdiğimiz alanlarda önerilere ve eleştirilere daima açığız.


Gerçeklik
   İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi elde etmeye çalışırken, gerçekleri araştırırız ve sunarız. Kesin ve değişmez gerçek diye bir şey olmadığını biliyoruz. Bu yüzden gerek ulusal gerekse uluslar arası yasal düzenlemeler ve en iyi uygulamaları inceler sizin için en iyisini sunarız.


Dürüstlük
   Danışmanlık verdiğimiz işletmelere duymak istediğini değil, yasal mevzuattaki gereklilikleri  dile getiririz. Salt kişiler mutlu olsun diye, toplumsal ve doğa gerçeğini yadsıyarak hizmet sunmaktan uzak dururuz.


Profesyonellik
   Bizce profesyonellik: hizmet verdiğimiz ve vereceğimiz işletmelere karşı görevimizi ifa ederken, para kazanmanın ötesinde hizmet kalitesinden ödün vermeden, gerçekleri çarpıtmadan  rasyonel bir şekilde hizmet vermektir.