Biz hem bireysel olarak, hem de takım halinde ;

  • Disiplinler arası bir eğitim altyapısı ile profesyonel eğitimci olarak davranmanın,
  • Tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi ve dürüst ilişki kurmanın,
  • Çok yönlü düşünmenin, yaratıcı olmanın, araştırmacı bir yapının öncüsü olmanın
  • Hizmet verdiğimiz firmaların sahiplenilmesi
  • İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerek ulusal gerekse uluslar arası uygulamaları işletmelere sunmanın bilinciyle yola çıktık.
   
Eğitim ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz işletmelerin, uzun vadede, iş sağlığı konusunda "öğrenen ve uygulayan organizasyon" olmalarını hedef alıyoruz.